Intencje Mszalne

                   I N T E N C J E     M S Z A L N E

                                  22 .V.    –   29. V. 2022r.

Niedziela 22.V. godz.8.3o+Henryk Kaczmarek i za jego rodziców i dziadków

                                              obojga stron

godz.1o.3o+ Aleksander Filipiak w 20 rocznicę śmierci

godz.15.oo+Bożena Wicherska w 10 rocznicę śmierci

Poniedziałek 23.V.godz.17.oo+Józef Knop od rodziny Nicckurów

Wtorek  24.V.godz.17.oo+Tomasz Kulczak od Ewy Sparniak z dziećmi

Środa  25.V. godz.17.oo+Stanisława Doligała z okazji Dnia Matki

Czwartek 26.V. godz.17.oo +Marta Chełminiak z okazji Dnia Matki

Piątek   27.V. godz.17.oo+Barbara Borowicz od męża i dzieci

Sobota  28.V. godz.16.oo+Kornela Dylewska od rodziny Śmigiel i Urszuli

  Szatkowskiej

  godz.17.oo+Tomasz Piechocki od siostry Marzeny z rodziną

Niedziela 29.V.godz.8.3o+Za zmarłych z rodziny Dembińskich i Tryburów

 godz.1o.3o-W intencji dzieci komunijnych i ich rodzin

 godz.15.oo+Maria Wypijewska od rodziny Kolczyńskich