Ogłoszenia Parafialne

          O G Ł O S Z E N I A  P A R A F I A L N E

                     24. NIEDZIELA  ZWYKŁA!

1.Dzisiaj przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Modlimy się o prawdę przekazu wiadomości przez nasze media.

2.Również w naszej wspólnocie wiary dziś modlimy się o laskę cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Ignacego Posadzego, Syna naszej Parafii.

3. W szczególny sposób obejmujemy naszą modlitwą młode pokolenie, które

w poniedziałek wspomina swojego Patrona Świętego Stanisława Kostkę.

4.Kościół w liturgii obchodzi wspomnienie:

 w poniedziałek   –   św. Stanisława Kostki /z/ – patrona Polski,

 w środę              –   św. św. Andrzeja Kim Taegon /p,m/ Pawła Chong Hasang

                                i Towarzyszy,

w czwartek          –   Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty,

w sobotę              –   św. Pio z Pietrelciny /p/.

5.Spotkanie z Rodzicami dzieci klasy III dzisiaj po sumie.

6. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie z Rodzicami młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.      

7.W przyszłą niedzielę składkę przeznaczamy na potrzeby naszej parafii.

8.7 października wyjazd do Niepokalanowa / sobota godz. 7.oo wyjazd i o godz. 2o.oo przyjazd/.

9.Zamieściliśmy w internecie spis grobów na cmentarzu w Szadłowicach –na stronie www.cmentarnik.net/szadlowice

Szadłowice 17.IX. 2023r.                                        Proboszcz