Ogłoszenia Parafialne

          O G Ł O S Z E N I A  P A R A F I A L N E

                  V.NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU!

1.Dzisiaj na Liturgii Słowa Bożego Chrystus przywraca Łazarza do życia.

Jednocześnie i nas zapewnia, że w Nim możemy osiągnąć pełnię życia na ziemi i wieczności w domu naszego Ojca.

2.Dzisiaj spotkanie z młodzieżą, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania po nabożeństwie Gorzkich Żali.

3.Dzisiaj zbieramy do skarbony na kwiaty do Grobu Pańskiego.

4.Spowiedź św. przed Wielkanocą w naszym kościele w środę 29.III.br.

Plan spowiedzi św:

Przed południem: godz. 9,3o – 1o,15 Msza św. o godz. 1o.oo.

Po południu: godz.16,15 – 17,1o. Msza św. o godz. 17.oo.

Zapraszamy w tym dniu do skorzystania z sakramentu pokuty w celu otrzymania łaski miłosierdzia i pojednania z Bogiem i ludźmi.

5.W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.3o, Msza św. o godz.17.oo.

Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie dzieci, młodzież i starszych.

6.W przyszłą niedzielę nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 15,4o.

7.Spotkanie z dziećmi kl. III i ich Rodzicami w niedzielę po nabożeństwie Gorzkich Żali.

8.Objazd chorych przed Wielkanocą we wtorek po niedzieli Palmowej

 4 kwietnia.

9.W niedzielę Palmową poświęcenie palm podczas każdej Mszy św.

Szadłowice, 26.III.2023r.                                       Proboszcz

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

Weekendowe rekolekcje – warsztaty budowania relacji małżeńskich.

Małżeństwa sakramentalne: 13 – 15.X.2023r.

Małżeństwa niesakramentalne: 2 – 4.VI.2023r.

Zapisy i informacje:

Miejsce CEF Gniezno tel. 604858469

Dodatkowe informacje na stronie:

https://spotkaniamalzenskie.pl/terminy-rekolekcji