Ogłoszenia Parafialne

                             25. NIEDZIELA  ZWYKŁA!

1.Dzisiaj przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Modlimy się, aby ci  którzy są odpowiedzialni za przekazywanie wiadomości, kierowali  się prawdą i sprawiedliwością.

2.Kościół w liturgii obchodzi wspomnienie:

    w poniedziałek   –    św. Andrzeja Kim Taegon /p, m/ Pawła Chong Hasang

                                      i Towarzyszy /m/,

    we wtorek          –    Święto św. Mateusza /Ap i Ew./,

    w czwartek        –    św. Pio z Pietrelciny /p/.

3.Dzisiaj spotkanie z Rodzicami młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, po sumie.

4.W przyszłą niedzielę spotkanie z Rodzicami dzieci klasy III po sumie.

5.Módlmy się w intencji młodego pokolenia, aby wytrwali w nadziei, którą

  Chrystus Zmartwychwstały wlał w  ich serca podczas sakramentu chrztu

świętego.

6.W tym tygodniu rozpoczynamy prace remontowe w zakrystii.

7.Przypominamy Wiernym o dezynfekcji rąk i zakładaniu  maseczek podczas nabożeństw w kościele. 

Szadłowice 19.IX.2021r.                                          Proboszcz